Diş Hekimliği
Ortopedik Aciller
Nöroloji
ÜRİNER SİSTEM ACİLLERİ
Göz ACİLLERİ
Kardiyoloji Acilleri
Anestezi Acilleri
Cerrahi Acilleri
Temel Sitoloji
Onkoloji

Doç. Dr. Barış Kürüm

Kırıkkale Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

Barış Kürüm 1974 yılında Ankara’da doğmuştur. Çocukluğundan beri zoolojiye ve hayvanlara aşırı ilgi duyması sebebiyle bu alanda eğitim almak isteyen Barış 1992-1997 yılları arasında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlayarak “Veteriner Hekim” ünvanını almıştır. Lisans eğitimi esnasında cerrahi, spesifik olarak ise ortopediye olan tutkusu nedeniyle mezuniyetinden hemen sonra Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün “Veteriner Cerrahi” doktora programına başvurarak yapılan sınavda başarılı olmuş ve akademik hayata adım atmıştır. 1998 yılı Eylül ayında ise Kırıkkale Üniversitesinin açtığı sınavı kazanarak veteriner fakültesi cerrahi anabilim dalına “araştırma görevlisi” olarak atanmıştır.
2003 yılında danışmanlığını Prof. Dr. Arkun CANDAŞ’ın yaptığı “Köpeklerde Femur Kırıklarının Sağaltımında Kilitli Küntscher Çivisi Kullanım Olanaklarının Araştırılması” isimli doktora tezini vererek “Bilim Doktoru” ünvanını almıştır. Bu çalışma ülkemizde köpeklerde interlocking yönteminin uygulandığı ilk çalışma olarak literatüre geçmiştir. Ayrıca TPO, eksternal fiksatörler ile kırık sağaltımı ve anguler deformite düzeltilmesi, çapraz bağ onarımları gibi güncel yöntemlerin ülkemizde uygulanmaya başlanması ve yaygınlaşması konusunda yapılan yayın ve eğitim çalışmalarına katılmıştır. Yıllar içinde çeşitli kurumlardan başarı ödülleri almıştır.
2011 yılında Münih Ludwig Maximilian Üniversitesinde Prof. Dr. Roberto Köstlin ile çalışarak, kendi ifadesi ile “operasyon becerisi ve tekniğini yeni baştan inşa etmiştir”
Kitaplarda bölüm yazarlıkları ve onlarca bilimsel yayını olan Barış Kürüm ODTÜ ve Hacettepe Üniversiteleri’nde kurulmuş olan multidisipliner çalışma gruplarında yer alarak önemli bilimsel projelerde çalışmıştır.
2013 yılında “Doçent” ünvanını alan Dr Barış halen Kırıkkale Üniversitesinde öğretim üyesi olarak lisans ve lisans üstü programlarında küçük hayvan ortopedisi, yumuşak doku cerahisi, büyük hayvan ortopedisi ve ayak hastalıkları, spor atı cerrahisi ve veteriner acil uygulamaları ana başlıklarında dersler vermekte, enerji ve zamanının çoğunu mesleğimizin geleceği olan öğrencilerinin teorik ve uygulamalı eğitimlerine ayırmaktadır.
Veteriner Cerrahi Derneği üyesi ve Laboratuvar Hayvanları Bilimi Derneği kurucu üyesi olan Barış Kürüm, şu anda Veteriner Ortopedi Derneği’nin başkanlığını yürütmektedir.
Doç. Dr. Barış Kürüm iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki güzel kız çocuğu babasıdır.