Diş Hekimliği
Ortopedik Aciller
Nöroloji
ÜRİNER SİSTEM ACİLLERİ
Göz ACİLLERİ
Kardiyoloji Acilleri
Anestezi Acilleri
Cerrahi Acilleri
Temel Sitoloji
Onkoloji

Ekrem Çağatay Çolakoğlu, DVM, PHD

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Birimi, Türkiye

Dr. Çolakoğlu; 2008 yılında Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, doktora derecesini 2013 yılında “Köpeklerin Konjenital ve Edinsel Kalp Hastalıklarında Holter Monitörizasyon ile Belirlenen Kardiyak Aritmiler ve Elektrofizyolojik Temelleri” konulu tez savunmasıyla almıştır. Halen Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Kardiyoloji Biriminde çalışmakta olan Dr. Çolakoğlu intörn ve Lisans öğrencilerin eğitimine de katkıda bulunmaktadır.  Dr. Çolakoğlu, ulusal ve uluslararası birçok bilimsel yayın yapmış, ödüller almış ve Veteriner Kardiyoloji ile ilgili iki kitabın yazımına katkıda bulunmuştur.