Diş Hekimliği
Ortopedik Aciller
Nöroloji
ÜRİNER SİSTEM ACİLLERİ
Göz ACİLLERİ
Kardiyoloji Acilleri
Anestezi Acilleri
Cerrahi Acilleri
Temel Sitoloji
Onkoloji

Kurslarımızı Tanıyalım

Anestezi Acilleri

ANESTEZİ ACİLLERİ
Kurs Eğitmeni: Alexandru Tutunaru DVM, PHD

Teorik

 • Sezaryen Ameliyatı
 • Pediatrik Hasta
 • Geriatrik Hasta
 • Diyabetik Hasta
 • Kalp Hastası
 • Şokta Olan Hastalar
 • Gastrik Dilatasyon ve Volvulus
 • Brakiosefalik Havayolu Tıkanıklığı
 • Göğüs Cerrahisi
 • Göz Cerrahisi
 • Ortopedik Cerrahi

 

Uygulama

 • Lokal Anestezi
 • Göz ve Dişler İçin
 • Ön Bacak İçin
 • Arka Bacak İçin
 • Vücut İçin

ANESTHESIA EMERGENCIES
Course Instructor: Alexandru Tutnaru DVM, PHD

Theoric

 • Caesarean section
 • Neonate/Paediatric Patient
 • Geriatric Patient
 • Diabetic Patient
 • Cardiac Patient
 • Patients in Shock
 • GDV
 • BOAS
 • Thoracic Surgery
 • Ocular Surgeries
 • Orthopaedic Surgeries

 

Practical

 • Regional anaesthesia
 • For the Eye and Teeth
 • For the Front Limb (Brachial Plexus Nerve Lock, RUMM Block, Digital Nerve Block)
 • For the Hind Limb (Epidural/Spinal Anaesthesia, Sciatic & Femoral Nerve Block)
 • For the Body (Intercostal Nerve Block, TAP Block)

Cerrahi Acilleri Kursu

CERRAHİ ACİLLERİ
Kurs Eğitmeni: Prof. Dr. Zeynep PEKCAN

 • Kafa Travması Geçiren Hayvana Yaklaşım Nasıl Olmalı?
 • Proptozis…Göz Yerine mi Konulmalı? Alınmalı mı?
 • Proptozisten Sonra Gözün Takibi
 • Damak Yarıkları. Hepsinin Kapatılması Kolay Olmuyor. Ne Yapmalıyım?
 • Beyin Travması. Ne Yapmalıyım?
 • Solunum Sıkıntısı Olan Hayvanın Probleminin Yerinin Belirlenmesi ve Çözümleri

Diş Hekimliği Kursu

DENTISTRY
Course Instructor: Ana NEMEC, DVM, PhD, DipL. AVDC, Dipl. EVDC, Asist. Prof.
Lectures / Drylab

 • Comprehensive Oral and Dental Examination
 • Dental Radiography
 • Preparation For Oral Surgery and Locoregional Anesthesia
 • Surgical Extractions Techniques
 • Selected Oral and Dental Diseases Of Dogs
 • Selected Oral and Dental Diseases Of Cats
 • Case-Based İnterpretation of Dental Radiographs – İnteractive Session

Wetlab

 • Dental Charts and Charting
 • Dental Radiographs Dog
 • Dental Radiographs Cat
 • Regional Nerve Blocks Dog and Cat

 


 

DİŞ HEKİMLİĞİ
Kurs Eğitmeni: Ana NEMEC, DVM, PhD, DipL. AVDC, Dipl. EVDC, Asist. Prof.
Konu Başıkları (Teorik)

 • Kapsamlı Ağız ve Diş Muayenesi
 • Diş Röntgen Çekimi
 • Oral Bölge Cerrahi Müdahalelerine Hazırlık ve Lokal-Regional Anestezi
 • Diş Çekimi Teknikleri
 • Köpeklerde Sık Karşılaşılan Diş ve Diş Eti Hastalıkları
 • Kedilerde Sık Karşılaşılan Diş ve Diş Eti Hastalıkları
 • Diş Röntgenlerinin Yorumlanması ve İnteraktif Sunum

Pratik

 • Diş Çizelgeleri ve Çizelge Hazırlanması
 • Köpeklerde Diş Röntgeni Çekimi ve Yorumlanması
 • Kedilerde Diş Röntgeni Çekimi ve Yorumlanması
 • Kedi ve Köpekte Lokal Anestezi Bölgeleri ve Sinir Blokajı Uygulaması

Endokrin Acilleri Kursu

ENDOKRİN ACİLLERİ
Kurs Eğitmeni: Prof. Dr. Kerem URAL

 • Tiroid Fırtınası
 • Kritik Olgularda Hipertirodizm ve Hipotiroidizm’de Ne Yapmalıyım?
 • Addison Krizi; Nasıl Yönetirim?
 • Atipik Cushing mi? Yoksa Hiperadrenokortisizm mi?
 • Diabette Kriz Yönetimi

Göz Acilleri Kursu

GÖZ ACİLLERİ
Kurs Eğitmeni: Prof. Dr. Murat ŞAROĞLU
Teorik

 • Lens Luxasyonu: Göz ve Görüş için Potansiyel Tehlike
 • Delinmiş Bir Göz Kayıp mıdır?
 • Kedilerde Akut Bullous Keratopati

Uygulama

 • Veteriner Oftalmolojide Temel Cerrahi Uygulamaları

Hayat Kurtaran Uygulamalar

HAYAT KURTARAN UYGULAMALAR
Kurs Eğitmeni: Dr. Ateş BARUT, DVM, PhD

 • Iv Kateter Uygulamaları + Alternatif Bölgeler
 • Sentral Venöz Kateterler
 • İntraosseöz Uygulamalar
 • Beslenme Tüpleri - Nasogastrik - Nasoözafagial
 • Özefagostomi - Farengostomi
 • Gastrostomi Enterostomi
 • Toraks ve Abdomen Drenajı
 • Torakosentez
 • Torakostomi
 • Uzun Süreli Toraks Drenaj
 • Abdominosentez
 • Abdominal Lavaj
 • Perikardiyosentez
 • Solunum Sistemi Desteği
 • Geçici ve Kalıcı Trakestom

Hemogram, Biyokimya ve Kan Gazı Yorumlanması Kursu

KRİTİK OLGULARDA HEMOGRAM, SERUM BİYOKİMYASI İLE KAN GAZLARININ PRATİK DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Kurs Eğitmeni: Prof. Dr. Kerem URAL

 • Lökosit Bozukluklarına Yaklaşım Hiç Bu Kadar Pratik Olmamıştı
 • Hematolojik Vakalar (Aciller) Ortada Kalmasın
 • Eritrosit ve Trombosit Serisi: Anemiden Trombositopeniye Çözümsel Yaklaşım
 • Serum Biyokimyasal Paneller (Kritik Olgularda Organ Spesifik Panel Seçimi; Olgularla Hastalığa Göre Yorumlama)
 • Kan Gazına Neden Bakmalıyım? Ne Anlamalıyım?
 • Kritik Olguda Laktat Tayini

Kardiyoloji Acilleri Kursu

KARDİYOLOJİ ACİLLERİ
Kurs Eğitmeni: Dr. Hadi ALIHOSSEINI DVM, DVSc, Dr. Ekrem Çağatay ÇOLAKOĞLU DVM, PhD
Küçük Hayvan Acillerinde Ekokardiyografinin Kullanım Alanları

 • Mitral Kapak Yetmezliği ve Sol Atriyal Basıncı: Sağkalım Zorlukları Nedir?
 • Dilate Kardiyomiyopatiler ve Hipokinetik LV
 • Sessiz Katil: Kedilerde Hipertrofik Kardiyomiyopati, Hiperkinetik LV ve LVOT Obstrüksiyonu (HOCM)
 • Boğuk Kalp Sesleri: Göğüs Travması, Perikardiyal - Plevral Efüzyonlar ve Kardiyak Neoplazmalar
 • Şokta Hızlı Ultrason (RUSH): Hız-Zaman İntegrali ve Kardiyak Output
 • LV Duvar Hareketleri Bozuklukları (İdiyopatik, Miyokardit Vb.)

Konjestif Kalp Yetersizliği ve Fulminan Akciğer Ödemi: Yoğun Bakımda Akut Yönetim Prensipleri

 • Konjestif Kalp Yetersizliğinde Tanısal Kriterler: Backwards Vs Forwards
 • Fulminant Akciğer Ödemi: Göğüs Röntgeni Bize Ne İpuçları Verir?
 • Kardiyak Biyobelirteçlerin Rolü ve Ekokardiyografik Kriterler
 • Konjestif Kalp Yetersizliğinin Tedavisinde: Yapılacaklar, Yapılmayacaklar

Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR): Aşamaları ve Prosedürleri

 • Kardiyak Arrest
 • Temel Yaşam Desteği, İleri Yaşam Desteği ve Uzun Süreli Yaşam Desteği (Yoğun Bakım)
 • Yoğun Bakım Prosedürleri ve Komplikasyonları

Taşiaritmi ve Bradyaritmi: Teşhis Stratejileri ve Kardiyak Aritimilerin Yönetimi

 • Kardiyak Aritmilerin Hızlı Sınıflandırılması
 • Acil Serviste Kalp Monitörizasyonu
 • Kardiyak Aritmilerin Uzun Süreli Medikal Yönetimi ve Takibi
 • Anestezi Sırasında Ölümcül Kardiyak Aritmi

Feline Arteriyel Tromboembolizm: Riskler, Gerçekler ve Birinci Sıra Yaklaşımlar

 • Feline Arter Tromboembolisine Acil Yaklaşım (Fate)
 • Tromboembolizm ve Kardiyomiyopatiler
 • Fate'in Akut Tedavisi ve Uzun Süreli Yönetimi
 • Kardiyovasküler Bakım Ünitesinde Fate Olgularının Prognoz ve Prospektif Değerlendirilmesi

Acil Olgularında Elektrokardiyografi Çalıştayı

 • Acil Elektrokardiyografinin (EKG) Prensipleri
 • Klinik EKG: Nerde ve Ne Zaman Endikedir?
 • Anestezide Kardiyak Aritmilerin Hızlı Tanısı ve Kontrolü
 • Acil EKG: Örnek Olgular

Acil Olgularında Ekokardiyografi Çalıştayı

 • Konvansiyonel ve Renkli Doppler Ekokardiyografinin Prensipleri
 • Acil Durumlar için 2D, M Modu ve Spektral Doppler Ölçümleri
 • Acil Ekokardiyografi: Örnek Olgular

Nöroloji Kursu

NÖROLOJİ ACİLLERİ
Kurs Eğitmeni: Salih EMİNAĞA DVM, GPCERT(SAS), Dipl. ECVN, MRCVS

 • Doktor! Yardım Et, Köpeğim Nöbet Geçiriyor!
 • Ne? Köpeğimde Menenjit Mi Var?
 • Felçli Hasta Geliyor! Nöroloji Kitabım Nerde? 1. Bel
 • Felçli Hasta Geliyor! Nöroloji Kitabım Nerde? 2. Boyun
 • Beyin Tümörünü Teşhis Ettik, Şimdi Ne Yapabiliriz?
 • Köpeklerde İnme Olur mu?
 • Torakolumbar Hemilaminektomi
 • Servikal Ventral Slot

Onkoloji Kursu

ONCOLOGY EMERGENCIES
Course Instructor: Dr. Julia Gedon

 • Introduction to Multimodal Treatment in Oncological Patients  
 • Oral Tumours with Specific Emphasis on Malignant Melanoma     
 • How to Treat Feline Injection Site Sarcomas  
 • Is There Anything New About Mammary Tumours?
 • How to Manage Canine Mast Cell Tumours     
 • Canine Perianal Tumours - Same Region, Different Tumours 

ONKOLOJİ ACİLLERİ
Kurs Eğitmeni: Dr. Julia Gedon

 • Onkoloji Hastalarında Multimodal Tedavi
 • Başlıca Malignant Melanoma Olmak Üzere Oral Tümörler
 • Kedilerde Enjeksiyon Bölgesi Sarkomları
 • Meme Tümörlerinde Yeni Tedavi Yöntemleri
 • Köpeklerde Mast Hücre Tümörlerinin Tedavi Protokolleri
 • Köpeklerde Perianal Tümörler - Aynı Bölgede Farklı Tümör Tipleri

Ortopedik Aciller Kursu

ORTOPEDİK ACİLLER
Kurs Eğitmeni: Doç. Dr. Barış KÜRÜM, Dr. Sinan ULUSAN
Kurs 1. Açık Kırıkların Yönetimi

 • Açık Kırıklarda İlk Müdahale Kuralları
 • Açık Kırıkların Görüntülenmesi
 • Açık Kırıklarda Operasyon Planlaması, Röntgen Üzerine Çalışma
 • Açık Kırıklarda Aneljezi – Antisepsi
 • Fiksasyon Tekniklerinin Seçimi
 • Açık Kırıklarda Fiksasyon Teknikleri (Uygulamalı)
 • Açık Kırıklarda Eksternal Fiksasyon,
 • Hangi Fiksatörü Tercih Etmeli,
 • Güvenli Pin Koridorları Nelerdir,
 • Açık Kırıklarda İnternal Fiksasyon Teknikleri
 • Hangi Hasta Hangi Yöntem, Pin Mi Plak mı?
 • İntenal Fiksasyon Temel Prensipleri
 • Plaklar ve Teknolojileri. Hangisi İşimizi Kolaylaştırır.
 • Plak Uygulama Prensipleri
 • Uygulamalı İnternal Fiksasyon Örnekleri

Kurs 2. Eklem İçi Kırıkların Yönetimi

 • Eklem İçi Kırıklar Neden Acildir?
 • Tam Anatomik Redüksiyon Nedir, Prensipleri
 • Eklem İçi Kırıklarda İnternal ve Eksternal Fiksasyon Teknikleri.
 • Omuz, Dirsek, Diz, Kalça Eklemlerinde Karşılaşılan Kırıklar ve Sağaltım Seçenekleri
 • Uygulamalı Kırık Fiksasyonu, Vida Uygulamaları
 • Bandaj Yapmalı Mı Yapmamalı mı?

Sık Görülen Deri Neoplazileri ve Sitolojik Tanısı Kursu

SIK GÖRÜLEN DERİ NEOPLAZİLERİ ve SİTOLOJİK TANISI
Kurs Eğitmeni: Dr. Fatih BOZKURT
Tüm Yönleri ile 5 Önemli Neoplazik Deri Hastalığı

 • Skuamöz Hücreli Kanser
  • Deri
  • Ağız
  • Tırnak
 • Bazal Hücreli Tümörler
 • Melanom
  • Deri
  • Ağız
  • Tırnak
 • Mast Hücre Tümörü
 • Histiyositom
 • Diğer Neoplaziler

Temel Sitoloji Kursu

TEMEL SİTOLOJİ
Kurs Eğitmeni: Dr. Fatih BOZKURT
Teorik

 • Sitoloji Nedir? Ne Amaçlar? Nerelerde Kullanılır?
 • Numune Toplama Teknikleri
 • Sitolojik Boyamalar
 • Mikroskobik İnceleme ve Sitolojik Yorum
 • Sitolojik Morfoloji
 • Sitolojinin Algoritması
 • Normal Doku ve Hücreler
 • Neoplazik Morfolojik Değişiklikler
 • Sık Görülen Lezyonlardan Sitolojik Örnekler

Uygulama

 • Sitolojik Preparat Hazırlanması - Boyanması
 • Mikroskop İncelemesi
 • Değerlendirme

Toraks Radyolojisi, Ultrason, Acil ve Kritik Bakımda Abdominal Görüntüleme ve Bilgisayarlı Tomografinin Temelleri

TORAKS RADYOLOJİSİ, ULTRASON, ACİL VE KRİTİK BAKIMDA ABDOMİNAL GÖRÜNTÜLEME ve BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN TEMELLERİ

Kurs Eğitmeni: Sergio Guilherme LMV, MRCVS

10 Ocak, 2020 / 14:00-18:00
Toraks Radyolojisi

 • Toraks Radyolojisinin Temelleri
 • Acil ve Kritik Bakımda Toraks Radyolojisi
 • X-Ray okuma / Örnek Olgu İnteraktif Tartışılması

11 Ocak 2020/ 09:00-13:00
Ultrason (Başlangıç Seviyesi)

 • Ultrasonun Temel Prensipleri ve Hasta Hazırlığı
 • Abdominal Travmanin Ultrasonografik Değerlendirilmesi
 • Toraks Travmasinin Ultrasonografik Degerlendirmesi
 • Karaciğer, Dalak ve İdrar Yollarının Ultrasonografik Değerlendirilmesi
 • Eğitmen Rehberliğinde Pratik Ultrason Seansı

 

11 Ocak 2020/ 14:00-18:00
Ultrason (İleri Seviye)

 • Pankreasın Ultrasonografik Değerlendirilmesi
 • Adrenal Bezlerin Ultrasonografik Değerlendirilmesi
 • Gastrointestinal Sistemin Ultrasonografik Değerlendirilmesi
 • Üreme Sisteminin Ultrasonografik Değerlendirilmesi
 • Eğitmen Rehberliğinde Pratik Ultrason Seansı

 

12 Ocak 2020/ 09:00-13:00
Acil ve Kritik Bakımda Abdominal Görüntüleme

 • Acil ve Kritik Bakımda Abdominal Radyoloji ve Ultrason
 • X-Ray Okuma / Örnek Olgu Tartışılması

Bilgisayarlı Tomografinin Temelleri

 • X-Ray’lerin ve Ultrasonun Yeterli Olmadığı Zamanlarda Ne Yapabilirsiniz? - Bilgisayarlı Tomografinin Temelleri
 • X-Ray Okuma / Örnek Olgu Tartışılması

 


 

THORACIC RADIOLOGY, ULTRASOUND, ABDOMINAL IMAGING IN EMERGENCY AND CRITICAL CARE AND ESSENTIALS OF COMPUTED TOMOGRAPHY

Course Instructor: Sergio Guilherme LMV, MRCVS

January 10th 2020/ 14:00-18:00
Thoracic radiology

 • The essentials of thoracic radiology
 • Thoracic radiology in emergency and critical care
 • Film reading/Interactive discussion of cases

January 11th 2020/ 09:00-13:00
Ultrasound – Beginner

 • Basics principles of ultrasound and patient preparation
 • Abdominal FAST protocol
 • Thoracic FAST protocol
 • Ultrasound evaluation of liver, spleen and urinary tract
 • Practical ultrasound session with the lecturer guidance

January 11th 2020/ 14:00-18:00
Ultrasound – Advanced

 • Ultrasound evaluation of the pancreas
 • Ultrasound evaluation of the adrenals
 • Ultrasound evaluation of the gastrointestinal tract
 • Ultrasound evaluation of the reproductive tract
 • Practical ultrasound session with the lecturer guidance

January 12th 2020/ 09:00-13:00
Abdominal imaging in emergency and critical care

 • Abdominal radiology and ultrasound in emergency and critical care
 • Film reading/Interactive discussion of cases

Essentials of Computed Tomography

 • When X-rays and ultrasound are not enough, what can you do? – Essentials of Computed Tomography
 • Film reading/Interactive discussion of cases

Üriner Sistem Acilleri Kursu

ÜRİNER SİSTEM ACİLLERİ
Kurs Eğitmeni : Dr. Bogdan-Alexandru Vitalaru, Assistant Professor, DVM, MS, PhD
Kritik Böbrek Hastalarında Acil Cerrahi İşlemler I
İleri Düzey Kurs – 1. Seviye

 • Kritik Böbrek Hastası: Köpek ve Kedilerde Acil Cerrahi Ürogenital İşlemler: Nefrotomi, Üreterolitotomi, Üreterlerin Transpozisyonu (Üreterokol İmplantasyonu), Üreterlerin Transpozisyonu - Mesanenin İçine (Teorik Sunum)
 • Köpek ve Kedilerde Acil Cerrahi Ürogenital İşlemler: Nefrotomi, Üreterolitotomi, Üreterlerin Transpozisyonu (Üreterokolik İmplantasyon), Üreterlerin Transpozisyonu - Mesanenin İçine - Uygulamalı Gösterim
 • Köpek ve Kedilerde Acil Cerrahi Ürogenital İşlemler: Nefrotomi, Üreterolitotomi, Üreterlerin Transpozisyonu (Üreterokolik İmplantasyon), Üreterlerin Transpozisyonu - Mesanenin İçine – Birebir Eğitmen Rehberliğinde Uygulamalı Gösterim

Kritik Böbrek Hastalarında Acil Cerrahi İşlemler II
2. Seviye Kurs

 • Kritik Böbrek Hastası: Köpek ve Kedilerde Acil Cerrahi Ürogenital İşlemler: Sistotomi, Radikal Sistektomi, Kısmi İntrakapsüler Prostatektomi, Total Prostatektomi (Teorik Sunum)
 • Köpek ve Kedilerde Acil Cerrahi Ürogenital İşlemler: Sistotomi, Radikal Sistektomi, Kısmi İntrakapsüler Prostatektomi, Total Prostatektomi -  Uygulamalı Gösterim
 • Köpek ve Kedilerde Acil Cerrahi Ürogenital İşlemler: Sistotomi, Radikal Sistektomi, Kısmi İntrakapsüler Prostatektomi, Total Prostatektomi - Birebir Eğitmen Rehberliğinde Uygulamalı Gösterim

Kritik Böbrek Hastalarında Acil Cerrahi İşlemler III
3. Seviye Kurs

 • Kritik Renal Hasta: Köpek ve Kedilerde Acil Cerrahi Ürogenital İşlemler: Köpeklerde Perineal Üretrostomi, Köpeklerde Skrotal Üretrostomi, Kedilerde Perineal Üretrostomi, Köpeklerde Penil Amputasyon, Köpeklerde Vulvoplasti (Prolapsus Tedavisi), (Teorik Sunum)
 • Köpek ve Kedilerde Acil Cerrahi Ürogenital İşlemler: Köpeklerde Perineal Üretrostomi, Köpeklerde Skrotal Üretrostomi, Kedilerde Perineal Üretrostomi, Köpeklerde Penil Amputasyon, Köpeklerde Vulvoplasti, Köpeklerde Vestibulektomi (Prolapsus Tedavisi) - Uygulamalı Gösterim
 • Köpek ve Kedilerde Acil Cerrahi Ürogenital İşlemler: Köpeklerde Perineal Üretrostomi, Köpeklerde Skrotal Üretrostomi, Kedilerde Perineal Üretrostomi, Köpeklerde Penil Amputasyon, Köpeklerde Vulvoplasti, Köpeklerde Vestibulektomi (Prolapsus Tedavisi) - Birebir Eğitmen Rehberliğinde Uygulamalı Gösterim

 
URINARY SYSTEM EMERGENCIES
Course Instructor: Dr. Bogdan-Alexandru Vitalaru, Assistant Professor, DVM, MS, PhD
Emergency Surgical Procedures in Critical Renal Patient I
This is an Advanced Workshop - Level 1

 • Critical Renal Patient: Emergency Surgical Urogenital Procedures in Dogs And Cats: Nefrotomia, Ureterolithotomy, Transposition of The Ureters (Ureterocolic İmplantation), Transposition Of The Ureters – İntothe Bladder (Theoretical Presentation)
 • Emergency Surgical Urogenital Procedures in Dogs and Cats: Nefrotomia, Ureterolithhotomy, Transposition of The Ureters (Ureterocolic İmplantation), Transposition Of The Ureters – İnto The Bladder – ‘’Hands On’’ Demonstration
 • Emergency Surgical Urogenital Procedures in Dogs and Cats: Nefrotomia, Ureterolithhotomy, Transposition of The Ureters (Ureterocolic İmplantation), Transposition of The Ureters – İnto The Bladder –Practical ‘’Hands On’’ İndividual Work Under Lechturer Guidance

Emergency Surgical Procedures in Critical Renal Patient II
This is Level 2

 • Critical Renal Patient: Emergency Surgical Urogenital Procedures in Dogs and Cats: Cistotomy Radical Cystectomy, Partial İntracapsular Prostatectomy, Total Prostatectomy (Theoretical Presentatiaon)
 • Emergency Surgical Urogenital Procedures in Dogs and Cats: Cistotomy Radical Cystectomy, Partial İntracapsular Prostatectomy, Total Prostatectomy – ‘’Hands On ‘’ Demonstration
 • Emergency Surgical Urogenital Procedures in Dogs and Cats: Cistotomy Radical Cystectomy, Partial İntracapsular Prostatectomy, Total Prostatectomy – Practical ‘’Hands On’’ İndividual Work Under The Guidance Lecturer

 

Emergency Surgical Procedures İn Critical Renal Patient III
This is Level 3

 • Critical Renal Patient: Emergency Surgical Urogenital Procedures in Dogs and Cats: Perineal Urethrostomy in Dogs, Scrotal Urethrostomy in Dogs, Perineal Urethrostomy in Cats, Penile Amputation in Dogs, Vulvoplastia in Dosgs (Prolapse Treatment), (Theoretical Presentation)
 • Emergency Surgical Urogenital Procedures in Dogs and Cats: Perineal Urethrostomy in Dogs, Scrotal Urethrostomy in Dogs, Perineal Urethrostomy in Cats, Penile Amputation in Dogs, Vulvoplastia in Dosgs, Vestibulectomy in Dogs (Prolapse Treatment)- ‘’Hands On’’ Demonstration
 • Emergency Surgical Urogenital Procedures in Dogs and Cats: Perineal Urethrostomy in Dogs, Scrotal Urethrostomy in Dogs, Perineal Urethrostomy in Cats, Penile Amputation in Dogs, Vulvoplastia in Dosgs, Vestibulectomy in Dogs (Prolapse Treatment)- Practical ‘’Hands On’’ İndividual Work Under The Guidance Lecturer